Пребоядисване на спалня в тюркоазен цвят

Описание на проекта

Това е една спалня, която след пребоядисването придоби съвсем друг облик. Тя получи  много по-модерен и раздвижен стил. Голяма заслуга за това има избора на цвят. Това е типичен пример за въздействието на цветовете.  

Преди полагането на първия слой боя по стените се направи съответната подготовка. Бяха коригирани  проблемните зони, като неравностите бяха заравнени. Последва грундиране на повърхностите и полагане на същинската боя. 

Собствениците избраха този прекрасен тюркоазен цвят, който е с много добро покритие. Благодарение на него се получи една съвсем нова слънчева стая с усещане за море и вечно лято.

Ето какво свършихме