таван

Цялостно пребоядисване на стени и тавани

Цялостно пребоядисване на стени и тавани

Описание на проекта Основната задача на този обект бе цялостно боядисване на стени и тавани. Клиента бе отстранил всички проблемни зони, които имаха нужда от шпакловачни корекции.

Боядисване на фитнес зала

Боядисване на фитнес зала

На този обект са извършени множество корекции на вече направена и завършена шпакловка. Наложи се да прешлайфаме цялостно отново, както стените, така и тавана.

Пребоядисване на трапезария с хол

Пребоядисване на трапезария с хол

Описание на проекта Това е един много специфичен за реализиране проект. Цялостно са пребоядисани стените, таваните и терасите.  По таваните се виждаха големи жълти шупнали петна вследствие на наводнение, това наложи  да се прешпаклова на места. Проблемните зони бяха обработени  като се отстрани старият слой мазилка и се изгради нов. За целта основата бе обработена…